Tornedalens Renprodukter AB
Mathantverk från Norrbottens skogar

Vi levererar högkvalitativa renprodukter, konsultationer och tjänster inom förädling av renkött i syfte att förvalta vårt gemensamma kulturarv. 

Aktuellt

Vi bygger ut fryskapaciteten för att främja utvecklingen inom ren- och turistnäringen i samarbete med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling